Tiêu điểm
Liên kết website
Số lượt người truy cập
Hôm nay : 3
KẾ HOẠCH Y TẾ THÁNG 11

KẾ HOẠCH Y TẾ THÁNG 11

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 - Duy trì công tác cấp phát thuốc và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS- Phối hợp với bộ phận đoàn đội tổ chức tuyên truyền giáo dục giới tính cho HS khối 8,9 (27/11/2019)- ...