Hoạt động thể dục giữa giờ khiến các bạn học inh vô cùng hào hứng. Chúng ta cùng xem một số hình ảnh của các bạn này nhé!